← Back

ต้นกำเนิดAI ที่แท้เป็นแบบนี้เองเหรอเนี้ย!?

8 เม.ย. 2565

ต้นกำเนิดAI ที่แท้เป็นแบบนี้เองเหรอ!?

"ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกคือ "ปัญญาประดิษฐ์" หรือ "Artificial Intelligence (AI)" ตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการพัฒนา AI ในช่วงทศวรรษ 1950s ไปจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์ได้ก้าวล้ำหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ AI สามารถทำงานได้ฉลาดขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น และสามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้ AI ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะช่วยพามนุษยชาติก้าวเข้าสู่อนาคตที่มีความสามารถและความท้าทายใหม่ๆ มากมาย หากคุณพร้อมที่จะเปิดประตูเข้าสู่โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ ตามมาดูกันว่า AI ได้พัฒนาไปอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมของเราอย่างไร"

ยุคต้นของ AI (1950s - 1970s)

 • ปี 1950: แอลัน ทิวริง (Alan Turing) ได้เผยแพร่บทความ "Computing Machinery and Intelligence" ที่เสนอทฤษฎีของการทดสอบปัญญาประดิษฐ์ (Turing Test) ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองพฤติกรรมที่ไม่สามารถแยกแยะได้จากมนุษย์

 • ปี 1956: การประชุม Dartmouth Conference เป็นการประชุมที่สำคัญซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชื่อ "Artificial Intelligence" โดยการประชุมนี้ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักวิศวกรจากทั่วโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองการคิดของมนุษย์

 • ปี 1965: โปรแกรม ELIZA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำลองการสนทนากับนักจิตวิทยาแบบโรเจอร์ส ได้ถูกพัฒนาโดย Joseph Weizenbaum ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สามารถสนทนากับมนุษย์ได้ในรูปแบบของการถามตอบ

 1. ยุคของการขยายตัวและวิกฤติ (1970s - 1990s)

  • ปี 1970s: เกิดการพัฒนาภาษาโปรแกรมที่เน้นที่การแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อมูล (Knowledge-based System) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ AI ที่ใช้กฎเพื่อแสดงความรู้และตัดสินใจ

  • ปี 1980s: การพัฒนาโปรแกรม MYCIN ที่ใช้ระบบอัจฉริยะในการวินิจฉัยโรค โปรแกรมนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

  • ปี 1990s: เริ่มเห็นการใช้ AI ในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความรู้และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

 2. ยุคของการรุ่งเรือง (2000s - ปัจจุบัน)

  • ปี 2000s: การพัฒนาเทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จากข้อมูล และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ภาพ วิดีโอ และเสียง

  • ปี 2011: IBM Watson ชนะการแข่งขัน Jeopardy! แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ AI ในการตอบคำถามที่ซับซ้อน โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

  • ปี 2016: โปรแกรม AlphaGo ชนะการแข่งขัน Go กับผู้เล่นมืออาชีพ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ AI ในการเรียนรู้ โปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาโดยบริษัท DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Google

ปัจจุบัน AI ได้ถูกใช้งานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถตรวจจับโรคจากภาพถ่ายการแพทย์ การพัฒนาโปรแกรมที่สามารถขับรถอัตโนมัติ และการใช้งาน AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อหาความรู้และทำนายเหตุการณ์ในอนาคต

← Back

ต้นกำเนิดAI ที่แท้เป็นแบบนี้เองเหรอเนี้ย!?

8 เม.ย. 2565

ต้นกำเนิดAI ที่แท้เป็นแบบนี้เองเหรอ!?

"ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกคือ "ปัญญาประดิษฐ์" หรือ "Artificial Intelligence (AI)" ตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการพัฒนา AI ในช่วงทศวรรษ 1950s ไปจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์ได้ก้าวล้ำหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ AI สามารถทำงานได้ฉลาดขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น และสามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้ AI ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะช่วยพามนุษยชาติก้าวเข้าสู่อนาคตที่มีความสามารถและความท้าทายใหม่ๆ มากมาย หากคุณพร้อมที่จะเปิดประตูเข้าสู่โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ ตามมาดูกันว่า AI ได้พัฒนาไปอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมของเราอย่างไร"

ยุคต้นของ AI (1950s - 1970s)

 • ปี 1950: แอลัน ทิวริง (Alan Turing) ได้เผยแพร่บทความ "Computing Machinery and Intelligence" ที่เสนอทฤษฎีของการทดสอบปัญญาประดิษฐ์ (Turing Test) ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองพฤติกรรมที่ไม่สามารถแยกแยะได้จากมนุษย์

 • ปี 1956: การประชุม Dartmouth Conference เป็นการประชุมที่สำคัญซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชื่อ "Artificial Intelligence" โดยการประชุมนี้ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักวิศวกรจากทั่วโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองการคิดของมนุษย์

 • ปี 1965: โปรแกรม ELIZA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำลองการสนทนากับนักจิตวิทยาแบบโรเจอร์ส ได้ถูกพัฒนาโดย Joseph Weizenbaum ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สามารถสนทนากับมนุษย์ได้ในรูปแบบของการถามตอบ

 1. ยุคของการขยายตัวและวิกฤติ (1970s - 1990s)

  • ปี 1970s: เกิดการพัฒนาภาษาโปรแกรมที่เน้นที่การแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อมูล (Knowledge-based System) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ AI ที่ใช้กฎเพื่อแสดงความรู้และตัดสินใจ

  • ปี 1980s: การพัฒนาโปรแกรม MYCIN ที่ใช้ระบบอัจฉริยะในการวินิจฉัยโรค โปรแกรมนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

  • ปี 1990s: เริ่มเห็นการใช้ AI ในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความรู้และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

 2. ยุคของการรุ่งเรือง (2000s - ปัจจุบัน)

  • ปี 2000s: การพัฒนาเทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จากข้อมูล และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ภาพ วิดีโอ และเสียง

  • ปี 2011: IBM Watson ชนะการแข่งขัน Jeopardy! แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ AI ในการตอบคำถามที่ซับซ้อน โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

  • ปี 2016: โปรแกรม AlphaGo ชนะการแข่งขัน Go กับผู้เล่นมืออาชีพ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ AI ในการเรียนรู้ โปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาโดยบริษัท DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Google

ปัจจุบัน AI ได้ถูกใช้งานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถตรวจจับโรคจากภาพถ่ายการแพทย์ การพัฒนาโปรแกรมที่สามารถขับรถอัตโนมัติ และการใช้งาน AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อหาความรู้และทำนายเหตุการณ์ในอนาคต

← Back

ต้นกำเนิดAI ที่แท้เป็นแบบนี้เองเหรอเนี้ย!?

8 เม.ย. 2565

ต้นกำเนิดAI ที่แท้เป็นแบบนี้เองเหรอ!?

"ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกคือ "ปัญญาประดิษฐ์" หรือ "Artificial Intelligence (AI)" ตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการพัฒนา AI ในช่วงทศวรรษ 1950s ไปจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์ได้ก้าวล้ำหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ AI สามารถทำงานได้ฉลาดขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น และสามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้ AI ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะช่วยพามนุษยชาติก้าวเข้าสู่อนาคตที่มีความสามารถและความท้าทายใหม่ๆ มากมาย หากคุณพร้อมที่จะเปิดประตูเข้าสู่โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ ตามมาดูกันว่า AI ได้พัฒนาไปอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมของเราอย่างไร"

ยุคต้นของ AI (1950s - 1970s)

 • ปี 1950: แอลัน ทิวริง (Alan Turing) ได้เผยแพร่บทความ "Computing Machinery and Intelligence" ที่เสนอทฤษฎีของการทดสอบปัญญาประดิษฐ์ (Turing Test) ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองพฤติกรรมที่ไม่สามารถแยกแยะได้จากมนุษย์

 • ปี 1956: การประชุม Dartmouth Conference เป็นการประชุมที่สำคัญซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชื่อ "Artificial Intelligence" โดยการประชุมนี้ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักวิศวกรจากทั่วโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองการคิดของมนุษย์

 • ปี 1965: โปรแกรม ELIZA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำลองการสนทนากับนักจิตวิทยาแบบโรเจอร์ส ได้ถูกพัฒนาโดย Joseph Weizenbaum ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สามารถสนทนากับมนุษย์ได้ในรูปแบบของการถามตอบ

 1. ยุคของการขยายตัวและวิกฤติ (1970s - 1990s)

  • ปี 1970s: เกิดการพัฒนาภาษาโปรแกรมที่เน้นที่การแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อมูล (Knowledge-based System) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ AI ที่ใช้กฎเพื่อแสดงความรู้และตัดสินใจ

  • ปี 1980s: การพัฒนาโปรแกรม MYCIN ที่ใช้ระบบอัจฉริยะในการวินิจฉัยโรค โปรแกรมนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

  • ปี 1990s: เริ่มเห็นการใช้ AI ในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความรู้และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

 2. ยุคของการรุ่งเรือง (2000s - ปัจจุบัน)

  • ปี 2000s: การพัฒนาเทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จากข้อมูล และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ภาพ วิดีโอ และเสียง

  • ปี 2011: IBM Watson ชนะการแข่งขัน Jeopardy! แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ AI ในการตอบคำถามที่ซับซ้อน โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

  • ปี 2016: โปรแกรม AlphaGo ชนะการแข่งขัน Go กับผู้เล่นมืออาชีพ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ AI ในการเรียนรู้ โปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาโดยบริษัท DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Google

ปัจจุบัน AI ได้ถูกใช้งานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถตรวจจับโรคจากภาพถ่ายการแพทย์ การพัฒนาโปรแกรมที่สามารถขับรถอัตโนมัติ และการใช้งาน AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อหาความรู้และทำนายเหตุการณ์ในอนาคต